35.688 (R2151)

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheidDit voorstel van Rijkswet wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet in verband met de nieuwe vaststellingsprocedure voor staatloosheid (35.687).

Met dit voorstel krijgen staatloos in Nederland geboren kinderen die hier niet rechtmatig verblijven twee mogelijkheden om onder voorwaarden toch in aanmerking te komen voor versnelde verkrijging het Nederlanderschap. De eerste voorwaarde is geboren in Nederland en tien jaar feitelijk hoofdverblijf, de tweede voorwaarde is sinds geboorte staatloos en geen andere nationaliteit kunnen krijgen en de derde voorwaarde is het stabiele karakter van het verblijf. Daarnaast wordt een tweetal voorbehouden ingetrokken die het Koninkrijk der Nederlanden maakte bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen (Trb. 1957, 22PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, SGP, CDA en BBB.

Tegen: BIJ1, VVD, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 22 november 2022 de memorie van antwoord (EK 35.687 / 35.688 (R2151), B met bijlage) ontvangen en bespreekt 6 december 2022 de nadere procedure.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld wetsvoorstel Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35.687).


Kerngegevens

ingediend

18 december 2020

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten