Begroting Justitie en Veiligheid aanvaardDinsdag debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Broekers van Justitie en Veiligheid over de begroting van het ministerie. Aan het einde van het debat is de begroting aanvaard. De PVV vroeg aantekening (stemde tegen - red.) bij artikel 37, het onderdeel 'migratie'. Drie moties die waren ingediend door senator Van Hattem zijn verworpen.

Staatssecretaris Broekers (J&V) tijdens het debat op 15 december 2020
Grotere versie foto

Senator Van Hattem (PVV) zei dat hij geen enkele voortvarendheid kon bespeuren 'in de asielpuinhoop' sinds het laatste debat met de staatssecretaris, een half jaar geleden. Volgens hem moet Nederland niet meewerken aan het Europees asiel- en migratiepact. Reguleren van migratie is faciliteren, aldus Van Hattem. Hij vroeg de staatssecretaris of zij kon aangeven waarom ambitie ontbreekt in de prognoses voor het minder worden van het aantal toelatingen en het meer worden van het aantal uitzettingen. Tot slot wees Van Hattem op overlast gevende asielzoekers: 'Mensen zijn het zat,' zei hij.

Staatssecretaris Broekers antwoordde Van Hattem dat niet instemmen met het Europees asiel- en migratiepact voor het kabinet geen optie is. Het pakket is een hele verbetering ten opzichte van de huidige afspraken. Bovendien kan Nederland alleen door samen te werken migratie aanpakken, aldus Broekers. Over de overlast gevende asielzoekers zei de staatssecretaris dat die onaanvaardbaar is: 'Het kan niet zo zijn dat je hierheen komt voor bescherming en dan vervolgens overlast veroorzaakt.' Broekers zei dat ze er alles aan doet om de overlast tegen te gaan.

Van Hattem diende drie moties in. De eerste motie roept de regering op om af te zien van een bestuursakkoord met de VNG om in de toekomst te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen. Deze motie werd ontraden door de staatssecretaris en verworpen door de Kamer. Alleen de fracties van PVV, Fractie-Otten en FVD stemden voor.

De tweede motie roept de regering op niet in te stemmen met een nieuw migratiepact van de Europese Unie. Deze motie werd door staatssecretaris Broekers ontraden. De PVV kreeg steun van Fractie-Van Pareren, FVD en Fractie-Otten en werd daarmee verworpen door de Kamer.

De derde motie roept de regering op om af te zien van de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie en nieuwbouw van het AZC in de gemeente Cranendonck. Ook deze motie werd ontraden. Deze motie kreeg alleen steun van FVD en PVV en werd daarmee verworpen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Staatssecretaris Broekers (J&V) tijdens het debat op 15 december 2020
Afbeelding 1 - Staatssecretaris Broekers (J&V) tijdens het debat op 15 december 2020