Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)

-
35429

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

De commissies besluiten inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 19 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman