Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (35.532)

-
35532

Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden. Na ontvangst van de memorie van antwoord zal de commissie bezien of een deskundigenbijeenkomst gewenst is.

-
35533

Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman