35.570 VI, D

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNGIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van het sluiten van een bestuursakkoord met de VNG om in de toekomst te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen.Kerngegevens

nummer 35.570 VI, D
ingediend 15 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (35.570 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)