Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
35.403 EK, L

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds; Staat van de Europese Unie 2020

De commissies besluiten om het agendapunt aan te houden tot 19 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman