Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35.570 B)

-
Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (commissies BiZa en IWO)

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissies brengen blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

-
Overige begrotingsstaten op het terrein van BiZa

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2021; Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021; Begrotingsstaat provinciefonds 2021; Begrotingsstaat gemeentefonds 2021; Begrotingsstaat Koning 2021; Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2021

Ten aanzien van de:

- Begrotingsstaat Koning 2021 (35570 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2021 (35570 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2021 (35570 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (35570 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35570 B) en
- Begrotingsstaat provinciefonds 2021 (35570 C)

brengt de commissie blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan. De commissie werkt nog aan een voorstel voor een themadebat over decentralisaties in 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer