Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)

- 35367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Frentrop).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren