Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces. Voorts besluit de commissie de motie-Schalk c.s. nog als 'niet gevoerd' te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk