Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Mededelingen en informatie

- Naar aanleiding van het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen geeft het lid Karimi (GL) aan de Mededeling betreffende het actieplan voor Europese democratie (COM(2020)790/F1) te willen agenderen.
- De leden Backer (D66) en Koole (PvdA) verzoeken de staf na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de AEB 2020 ingediende moties 35.403, G en F door de minister zijn opgepakt. De commissie besluit de uitvoering van deze moties in januari 2021 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman