35.554, F

Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over sanctionerend optreden bij overtreding van de Mediawet 2008In deze motie wordt de regering verzocht sanctionerend op te treden in geval van overtreding van de Mediawet 2008 en per jaar de Kamer te informeren over het aantal overtredingen van de Mediawet 2008 in die periode.Kerngegevens

nummer 35.554, F
ingediend 8 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: SGP, FVD, Fractie-Otten, PVV en Fractie-Van Pareren
indiener(s) A.J.M. van Kesteren (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35.554)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)