Commissie onderzoeksvoorstel anti-discriminatieDe Eerste Kamer heeft dinsdag 1 december ingestemd met het instellen van een tijdelijke commissie die een onderzoeksvoorstel moet opstellen voor een parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland, en meer concreet naar de oorzaken van het verschil tussen de wet op papier en de wet in praktijk en waarom anti-discriminatoire bepalingen in wetgeving niet voldoende effectief zijn. De tijdelijke commissie bestaat uit twaalf leden. Voorzitter is senator Ruard Ganzevoort (GroenLinks), ondervoorzitter senator Eric van der Burg (VVD).

Motie Rosenmoller/Jorritsma
Grotere versie foto

De tijdelijke commissie komt vooruit uit de motie die de senatoren Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Annemarie Jorritsma (VVD) op 27 oktober jl. hebben ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van PVV en SGP stemden tegen.

In de motie wordt geconstateerd dat het verbod op discriminatie weliswaar stevig is verankerd in de Grondwet en geconcretiseerd in andere wetten, maar dat blijkens diverse rapporten en publicaties discriminatie in Nederland blijft voorkomen, niet alleen tussen burgers onderling maar ook bij overheidsdiensten en binnen sterk door de overheid gereguleerde sectoren en breder in de samenleving en dat deze discriminatie soms een systemisch karakter heeft. Ook wordt geconstateerd dat er een kloof is tussen de wet op papier en de wet in de praktijk. Daarom is een samenhangende analyse en beoordeling van de oorzaken en oplossingen en de mogelijke rol die het parlement daarin kan spelen nodig, aldus de indieners van de motie. De tijdelijke commissie wordt belast met de uitwerking van de vraagstelling, reikwijdte en modaliteiten van het bedoelde parlementair onderzoek, waarna de Kamer zal besluiten over het parlementair onderzoek zelf.

In de Tijdelijke Commissie hebben zitting de senatoren: Ruard Ganzevoort (GroenLinks, Voorzitter), Eric van der Burg (VVD, Ondervoorzitter), Ton Rombouts (CDA), Arda Gerkens (SP), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Petra Stienen (D66), Loek van Wely (FVD), Mei Li Vos (PvdA), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Diederik van Dijk (SGP), Henk Otten (Fractie-Otten) en Bob van Pareren (Fractie-Van Pareren). Griffier van de commissie is Laurens Dragstra.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Motie Rosenmoller/Jorritsma
Afbeelding 1 - Motie Rosenmoller/Jorritsma