Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 december 2020
1.
35555

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen-Ruijten) mede namens GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en 50PLUS (Van Rooijen), D66 (Moonen) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren