Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35.574)

- 35574

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

De commissie stelt eindverslag vast. Conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - zal plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren