Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568)

-
35568

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren