Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN) van 24 november 2020
1.
35578

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van der Linden), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone), SP (Kox) en ChristenUnie (Verkerk). De commissies herbevestigen dat zij bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 27 november 2020, 16:00 uur, het wetsvoorstel voldoende voorbereid achten voor plenaire behandeling op 1 december 2020. De commissievoorzitter verzoekt de leden om hun spreektijden nog heden door te geven met het oog op de tijdige planning van de plenaire vergadering van komende week.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman