Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof (35.452)

-
Toezegging T02948 - Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (35334 / 35452, AA)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020. Tevens besluit zij toezegging T02948 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer