Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
33981 / 34352, P

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de brief van 20 november 2020 (33981/34352, P) niet apart in behandeling te nemen, maar deze desgewenst te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren