Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt (35.538) (T02996)

- Toezegging T02996 - Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt

De commissies stellen vast dat de toezegging nog niet als voldaan kan worden aangemerkt. Een conceptbrief op basis van een algemene vraag en de inbreng van de fractie van de PvdD (Nicolaï) wordt deze week per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd. De brief zal eind deze week worden verstuurd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer