Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt (35.538) (T02996)

- Toezegging T02996 - Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt

De commissies besluiten op 24 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over toezegging T02996 en verzoeken de staf met spoed de overige toezeggingen uit het debat over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538) te registreren, ter beoordeling van de voortgang daarvan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer