Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- EK 35.295, I

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Rechtsbescherming en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake kabinetsappreciatie rechtsstaatrapport 2020 van de Europese Commissie; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten Eurocommissaris Reynders uit te nodigen voor een videogesprek van een uur over het Rechtsstaatverslag 2020 van de Europese Commissie. Over eventuele vervolgstappen ten aanzien van het verslag en het landenrapport over Nederland wensen zij nadien te besluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman