Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35.570 B)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie verwacht op dit moment dat een debat over de Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35570 VII) wenselijk is. Mogelijk kan deze begroting samen met het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35578) worden behandeld. De commissie overweegt tevens een beleidsdebat voor begin 2021 aan te vragen over de draagkracht van gemeenten. Het lid Ganzevoort (GroenLinks) schrijft een kort voorstel daarvoor.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman