Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)

-
35429

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Veldhoen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren