Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
Evaluatie Wet op de jeugdverblijven

Brief van de staatssecretaris van VWS van 2 november 2020 (34053, H)

De commissie neemt de brief (34053, H) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer