Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister voor MZW van 2 oktober 2020 (27529, M)

De commissie neemt de brief (27529, M) voor kennisgeving aan. Het onderwerp wordt op 24 november 2020 opnieuw ter bespreking geagendeerd, met het oog op het nog in te dienen wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer