35.628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissenHet wetsvoorstel heeft tot doel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Verder regelt het wetsvoorstel dat de samenstelling van de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van grote naamloze en besloten vennootschappen evenwichtig moet zijn in die zin dat deze ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming in strijd met dit voorschrift is nietig. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66 en CDA.

Tegen: VVD, SGP, ChristenUnie, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP en PvdD.

Tegen: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, FVD, SGP en 50PLUS.

Afwezig: Fractie OSF.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2020

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en vervalt acht jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet.


Documenten

39