35.590, F

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het stemmen per briefIn deze motie wordt de regering verzocht om in het kader van de aangekondigde aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te overwegen om het stemmen per brief open te stellen voor alle kiezers die in verband met de verspreiding van het covid-19 virus niet naar het stemlokaal kunnen of willen gaan.Kerngegevens

nummer 35.590, F
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 17 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 13 juli 2021
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De stemming over deze motie werd op 10 november 2020 een week aangehouden. De motie is op 17 november 2020 nader aangehouden.