Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568)

-
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor om op 10 november 2020 te bespreken of het voorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) betrokken zal worden bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren