Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders (33.258)

- Toezegging T02234

Toezegging Punten voor evaluatie (33.258 / 34.105)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 oktober 2020 inzake aanvullend onderzoek Huis voor klokkenluiders (33258 / 34105, U) wordt aangehouden tot na ontvangst van de kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman