35.570, K herdruk

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht om de arbeidskorting en de ouderenkorting in ongeveer dezelfde mate te laten stijgen.Kerngegevens

nummer 35.570, K herdruk
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)