Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)

-
35429

Invoeringswet EOM

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren