Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 oktober 2020
1. 35526

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Inbreng ten behoeve van verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), FVD (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich en Van der Voort), PvdA (Recourt), PVV (Van Hattem), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk). Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 23 oktober 2020 wordt ontvangen achten de commissies het voorstel gereed voor plenair debat op maandag 26 oktober 2020. Stemming is voorzien op 27 oktober 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren