Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 oktober 2020




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)

-
T02821

Toezegging De Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk op de hoogte te stellen over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn (35.241/35.305)

De commissie besluit de brief (32.140 / 35.241 / 35.305, E) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02821 als voldaan te beschouwen.

De commissie verzoekt de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst om de Kamer schriftelijk op de hoogte te houden over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren