Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)

- 35367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens) en FVD (Van Wely).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren