Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- 35300 VI / 35300, AX

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 21 september 2020 (opgenomen in kamerstuk 35300 VI, 35300, AX) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren