Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)

- Rondvraag

Het lid Verkerk (ChristenUnie) stelt voor dat de Kamervoorzitter bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 35418 en 35419 het woord kan voeren namens een aantal fracties. Verschillende leden menen echter dat de politieke verhoudingen bij het ene voorstel toch anders zullen liggen dan bij het andere. Uiteindelijk wordt besloten dat iedere spreker zich individueel zal inschrijven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman