Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Inkomstenverdeling en koopkrachtontwikkeling in de Prinsjesdagstukken (35.302) (T02950)

- T02950

Toezegging Inkomstenverdeling en koopkrachtontwikkeling in de Prinsjesdagstukken (35.302)

De commissie besluit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2020 te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2021 en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren