Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02787

Toezegging Renteontwikkeling (35.300)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 15 september 2020 te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

Daarnaast verzoekt het lid Vendrik (GroenLinks) de griffie navraag te doen bij het ministerie van Financiën naar de actuele stand van zaken van de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren