Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 september 2020
1.
35538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en 50Plus (Baay-Timmerman). Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020 bereikt, is het plenaire debat voorzien voor maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober 2020.
De stemming zal plaatsvinden op 6 oktober 2020. Op verzoek van de PVV-fractie zal hoofdelijk worden gestemd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer