Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
Toezegging T02280

Toezegging Duur scheefwonen (34.373)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake jaarlijkse rapportage “Staat van de Woningmarkt” (35347 / 32847, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02280 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman