Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- Toezegging T02234

Toezegging Punten voor evaluatie (33.258 / 34.105)

Bespreking van de brief van 8 september 2020 inzake afschrift brief stand van zaken Huis voor klokkenluiders (33258 / 34105, T) wordt aangehouden tot de ontvangst van de kabinetsreactie op het evaluatieonderzoek c.a. Toezegging T02234 wordt als deels voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman