Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 september 2020
1.
35 374

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 oktober 2020.

2.
35 483

Wet inburgering 20..

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Ester).

3.
32 043, AC / AD / AE / AF

Brief van de minister van SZW over de effectievere invulling van de instrumenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein; Brief van de minister van SZW over de contouren van de tijdelijke subsidieregeling en het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden; Brief van de minister van SZW over de uitwerking van het pensioenakkoord; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg over de diverse brieven (32043, AC/AD/AE en AF) wordt geleverd door de leden van de fracties van CDA (Essers), PvdA (Crone) mede namens GroenLinks (Van Gurp), en 50PLUS (Van Rooijen).

4.
T02847

Toezegging Doorgeleiden verzoek afschrift beleidsreactie advies Adviescommissie belastingheffing van multinationals (35.430)

De commissie neemt de brief (35430, G) niet in behandeling, opdat deze uitsluitend in de commissie Financiƫn zal worden behandeld en laat de afhandeling van toezegging T02847 eveneens over aan genoemde commissie.

5.
35 570, B

Brief van de minister van SZW over de koopkrachtontwikkeling in 2021 en een terugblik op het inkomensbeleid in de kabinetsperiode 2018-2021; Miljoenennota 2021

De commissie besluit de brief (35 570, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren