Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))

-
Mededelingen en informatie

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft aan eventueel inbreng te willen leveren inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren