Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)

- 35367 [niet afgerond]

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 september 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren