Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02787

Toezegging Renteontwikkeling (35.300)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 29 september opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren