Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2019 (35.026)

- 35 026 / 35 302, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021; Belastingplan 2019

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de D66-fractie en GroenLinks-fractie zich aansluiten bij de vragen van de PvdA-fractieleden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren