35.570 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, B) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft op 6 april 2021 met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het beleidsdebat Koninkrijksrelaties gehouden. Tijdens dit debat werd de motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (EK, L) ingediend. De motie is op 13 april 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben bij brief van 15 november 2021 nadere vragen aan de staatssecretaris van SZW voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 13 oktober 2021 (EK 35.925 XV / 35.925 IV, A) over de bij brief van 8 juli 2021 door de minister van SZW aangeboden eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede (EK 35.570 XV / 35.570 IV, I met bijlagen).

Op 9 maart 2021 heeft de commissie besloten de brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de begrotingsnormen eerste kwartaal 2021(EK 34.269, B) voor kennisgeving aangenomen. Deze brief kan betrokken worden bij het plenaire debat Koninkrijksrelaties met demissionaire staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten