35.570 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 9 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft op 11 mei 2021 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de relatie tussen de centrale overheid en decentrale overheden en meer specifiek over de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering.

Tijdens dit debat werden drie moties ingediend waarover op 18 mei 2021 werd gestemd.

Op 6 juli 2021 vond de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) en Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842) en Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621) plaats. Tijdens het debat zijn vijf moties (waaronder de motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden (35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.842 / 35.621, K))

ingediend.

De stemmingen over de wetsvoorstellen en de moties vonden plaats op 13 juli 2021.

Bij brief van 15 juli 2021 is de aangenomen motie-Koole onder de aandacht van informateur Hamer gebracht.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 6 juli 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2021 (EK, J met bijlage) over de Notitie Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden voor kennisgeving aangenomen. De commissie heeft de brief betrokken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe minister van BZK.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

179
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-179] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-179] documenten