Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 september 2020
1.
GEEN VERGADERING - LOUTER SCHRIFTELIJKE INBRENG VIA MAIL

2.
35538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor het voorlopig verslag is via e-mail geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), FVD (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), D66 (Bredenoord), PvdA (Nooren), PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50Plus (Baay) en SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer