Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02789

Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie besluit toezegging T02789 als deels voldaan te blijven beschouwen en de deadline te behouden op 1 januari 2021. De commissie besluit voorts de brief (35.300, AN) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren